Algemene voorwaarden

Inschrijving

Een inschrijving voor een cursus of workshop (privé of groep) is in principe altijd voor een koppel, de aanstaande moeder en haar geboortepartner. Natuurlijk is de zwangere ook alleen welkom. De geboortepartner kan de (biologische) vader zijn maar ook een moeder, zus, goede vriendin of doula is welkom. Deelname is pas definitief nadat de cursusleidster het ingevulde inschrijfformulier retour heeft ontvangen én het volledige deelnamebedrag is betaald. Een inschrijving voor de HypnoBirthing cursus is voor vijf bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst dienen alle deelnemers aanwezig te zijn. Als dit niet mogelijk is door de deelnemer(s), dan wordt de bijeenkomst privé ingehaald tegen meerprijs.

 

Certificering cursusleidster

Om er zeker van te zijn dat je de originele HypnoBirthing® cursus krijgt van een gecertificeerde cursusleider, kun je kijken op de website van HypnoBirthing Nederland-België. Of op de website van HypnoBirthing Institute. Alle cursusleiders op deze pagina’s hebben de originele opleiding en certificering gehad volgens het HypnoBirthing® Institute in de V.S. Zij dienen zich, net als de cursusleidster van HypnoBirthing Den Bosch, jaarlijks opnieuw te certificeren en volgen regelmatig scholing om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rondom zwangerschap en geboorte. Actuele informatie over de scholing van de cursusleidster vind je hier. 

hypnobirthing-certified-practitioner

 

Betaling / deelnamebedrag

Binnen een week na inschrijving voor de HypnoBirthing cursus doe je een aanbetaling van het deelnamebedrag t.w.v. de helft van het totaal. De rest van het deelnamebedrag dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus te zijn overgemaakt. Bij inschrijving voor een workshop of de eendaagse cursus dient het deelnamebedrag binnen een week na inschrijving te worden voldaan.

Als je ‘last minute’ een inschrijving doet voor een cursus of workshop dan dient het deelname bedrag z.s.m. en altijd vóór aanvang van de afspraak ontvangen te zijn bij HypnoBirthing Den Bosch. Enige mogelijke uitzondering hierop is ‘Privé-sessie Een goed gesprek’, indien de exacte duur en/of aantal sessies nog niet vast staat.

De factuur volgt achteraf, na volledige betaling en deelname op naam van de zwangere deelnemer. De factuur kan ingediend worden bij de zorgverzekering. Vergoeding is afhankelijk van het zorgpakket van de verzekerde en de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij.

Actuele tarieven/ kosten deelnamebedrag 2023 staan vermeld op de website in het ‘Overzicht aanbod’ en bij de beschrijving van de cursus of workshop.

 

Annulering door deelnemer

Als een deelnemer zich terugtrekt van deelname aan een cursus of workshop nadat de (aan)betaling is gedaan wordt er altijd 50 euro administratiekosten* in rekening gebracht. Tot twee weken voor de aanvangsdatum kun je als deelnemer de deelname aan een cursus of workshop annuleren. Je ontvangt je (aan)betaling van deelnamebedrag terug, minus administratiekosten. Bij latere annulering door de deelnemer, vanaf twee weken voor aanvang of later, is zij het gehele deelnamebedrag verschuldigd.

Een miskraam (na 12 weken zwangerschap) of vroeggeboorte (voor 37 weken zwangerschap) is financieel voor eigen risico van de deelnemer. Er wordt geen deelnamebedrag geretourneerd.

In alle gevallen kan er in overleg besproken worden of de deelnemers op een ander moment alsnog kunnen deelnemen. Bijvoorbeeld tijdens een nieuwe zwangerschap, of tijdens een andere cursus of workshop. Eventueel kan de deelname overgedragen worden op een andere zwangere/koppel. Dit dient door de deelnemers zelf geïnitieerd te worden en gebeurd enkel in overeenstemming met de cursusleidster.

*administratiekosten: gemaakte kosten voor het verwerken van aanmelding en inschrijving + kosten voor (telefonisch) contact + tijdsinvestering voor het beantwoorden van vragen via e-mail of andere persoonlijke berichten.

 

Annulering door cursusleidster

De groepscursus gaat door bij inschrijving van minimaal drie deelnemers (een koppel geldt als één deelnemer). De workshop gaat door bij inschrijving van minimaal acht deelnemers (één persoon geldt als één deelnemer).
Bij onvoldoende inschrijvingen krijg je de mogelijkheid het volledige deelnamebedrag, inclusief aanbetaling terug te ontvangen. Je kunt ook kiezen voor een andere cursus/workshop, de reeds gedane (aan)betaling wordt hierbij verrekend.

De cursusleidster kan de data en/of cursuslocatie van de bijeenkomsten (cursus of workshop) veranderen. Bij onverhoopte afwezigheid (bijvoorbeeld door ziekte) van cursusleidster wordt in overleg met de deelnemers een nieuwe bijeenkomst gepland of met een vervangende cursusleidster gegeven die gelijkwaardig gecertificeerd is.

Omdat de cursusleidster tevens diensten levert als geboortedoula, kan dit voor haar ook een reden van (late) annulering zijn van een bijeenkomst. Geboortes hebben voorrang op een cursus of workshop. Ook in dit geval wordt er z.s.m. een inhaalbijeenkomst gepland, in overleg met de cursusgroep of individuele deelnemers. Als de meerderheid van de groep instemt met de nieuwe datum en een enkele deelnemer/koppel op die datum niet kan of wil deelnemen, is restitutie voor die enkele bijeenkomst mogelijk.

 

Vergoeding zorgverzekering

Afhankelijk van hoe uitgebreid en bij welke zorgverzekeraar de zwangere vrouw verzekerd is, komt een cursus of workshop met titel HypnoBirthing® in aanmerking voor een vergoeding. Meestal vergoeden zorgverzekeraars alles zwangerschapscursussen met een KvK registratie. Deze vergoeding kan variëren van 50 tot 200 euro. Overige sessies zoals ‘Een goed gesprek’ of ‘Eendaagse cursus’ of  workshop ‘Het vierde trimester’ worden op de factuur niet vermeld als een dienst vanuit de officiële HypnoBirthing® methode, waardoor er mogelijk geen vergoeding wordt uitgekeerd door de zorgverzekeraar.

 

Bijkomende kosten privé-cursus of sessie

Eventuele te maken reiskosten worden naderhand deels in rekening gebracht bij de deelnemer. Als de locatie (woning cliënt) verder is dan 10 km enkele reis rijafstand van het woonadres van de cursusleidster met postcode 5275, dan wordt er 23 cent per km aan vergoeding gerekend. Ook komen er reiskosten bij indien totale reistijd retour meer dan 30 minuten is. Daarvoor wordt  50 euro per uur gerekend.

 

Update maart 2020 Annulering i.v.m. COVID-19/Corona virus

Indien de RIVM richtlijnen/advies aangeeft dat het niet verantwoord is om fysiek samen te komen (in groepsverband), dan wordt de bijeenkomst (workshop of cursus) geannuleerd, verplaatst of overgezet naar een live online bijeenkomst (via internet). Cursusleidster geeft hierover tijdig uitsluitsel en kan de locatie wijzigen. In dit geval is er sprake van overmacht en blijven verdere afspraken/verplichtingen naar elkaar (deelnemers – cursusleidster) geldig. Oftwel, de cursus vindt doorgang volgens de bovengenoemde voorwaarden, enkel de locatie en/of tijdstip wordt gewijzigd. In het geval dat de bijeenkomst wel gewoon op cursuslocatie plaatsvindt worden de op die datum geldende RIVM/Rijksoverheid richtlijnen voor educatieve bijeekomsten zoveel als mogelijk gevolgd.