Algemene voorwaarden

Inschrijving

Een inschrijving voor een cursus (privé of groep) is in principe altijd voor een koppel, de aanstaande moeder en haar geboortepartner. Natuurlijk is de zwangere ook alleen welkom. De geboortepartner kan de (biologische) vader zijn maar ook een moeder, zus, goede vriendin of doula is welkom. Klik op aanmelden om de eerste stap te zetten naar een ontspannen, natuurlijke en mooie geboorte. Deelname is pas definitief nadat de cursusleidster het ingevulde inschrijfformulier retour heeft ontvangen én het volledige deelnamebedrag is betaald.

Certificering cursusleidster

Om er zeker van te zijn dat je de originele HypnoBirthing® cursus krijgt van een gecertificeerde cursusleider, kun je kijken op de website van HypnoBirthing Nederland-België. Of op de website van HypnoBirthing Institute. Alle cursusleiders op deze pagina’s hebben de originele opleiding en certificering gehad volgens het HypnoBirthing® Institute in de V.S. Zij dienen zich, net als de cursusleidster van HypnoBirthing Den Bosch, jaarlijks opnieuw te certificeren en volgen regelmatig scholing om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rondom zwangerschap en geboorte.

hypnobirthing-certified-practitioner

Betaling / deelnamebedrag

Binnen twee weken na inschrijving voor de cursus/workshop doe je een aanbetaling van het deelnamebedrag t.w.v. de helft van het totaal. De rest van het deelnamebedrag dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus te zijn overgemaakt. Bij inschrijving voor een workshop dient het deelnamebedrag z.s.m. of uiterlijk twee weken voor aanvang te worden betaald.

Als je ‘last minute’ een inschrijving doet voor een (privé-)cursus of workshop dan dient het deelname bedrag z.s.m. en altijd vóór aanvang van de afspraak ontvangen te zijn bij HypnoBirthing Den Bosch. Enige mogelijke uitzondering hierop is ‘Een goed gesprek’.

De factuur volgt achteraf, na volledige betaling, deelname (en evaluatie i.g.v. cursus) op naam van de zwangere deelnemer. De factuur voor een HypnoBirthing® cursus/workshop kan ingediend worden bij de zorgverzekering.

Actuele tarieven/ kosten deelnamebedrag 2019 staan vermeld op de website in het ‘Overzicht aanbod’.

Annulering door deelnemer

Als een deelnemer zich terugtrekt van deelname nadat de (aan)betaling is gedaan wordt er 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Tot twee weken voor de aanvangsdatum kun je als deelnemer de deelname aan een cursus of workshop annuleren. Je ontvangt je (aan)betaling van deelnamebedrag terug, minus administratiekosten. Bij latere annulering, vanaf twee weken voor aanvang, ontvang je het betaalde deelnamebedrag terug, met uitzondering van de aanbetaling (helft deelnamebedrag).

Wanneer de deelnemer zich,  één week voor aanvang van de cursus of later afmeldt, is zij het gehele deelnamebedrag verschuldigd. Workshops kunnen tot twee weken voor aanvang worden geannuleerd. Hierbij wordt wel 25 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Een miskraam (na 12 weken zwangerschap) of vroeggeboorte (voor 37 weken zwangerschap) is financieel voor eigen risico van de deelnemer. Er wordt geen deelnamebedrag geretourneerd.

In alle gevallen kan er in overleg besproken worden of de deelnemers op een ander moment alsnog kunnen deelnemen. Bijvoorbeeld tijdens een nieuwe zwangerschap, of tijdens een andere cursus of workshop. Eventueel kan de deelname overgedragen worden op een andere zwangere/koppel. Dit dient door de deelnemers zelf geïnitieerd te worden.

Annulering door cursusleidster

De groepscursus gaat door bij inschrijving van minimaal drie deelnemers (een koppel geldt als één deelnemer). De workshop gaat door bij inschrijving van minimaal vier deelnemers (één persoon geldt als één deelnemer).
Bij onvoldoende inschrijvingen krijg je de mogelijkheid het volledige deelnamebedrag, inclusief aanbetaling terug te ontvangen. Je kunt ook kiezen voor een privé-cursus tegen een aangepaste meerprijs. De cursusleidster kan de data of cursuslocatie van de bijeenkomsten (cursus of workshop) veranderen. Bij onverhoopte afwezigheid (bijvoorbeeld door ziekte) van cursusleidster wordt in overleg een nieuwe bijeenkomst gepland en/of met een vervangende cursusleidster die gelijkwaardig gecertificeerd is.

Vergoeding zorgverzekering

Afhankelijk van hoe uitgebreid en bij welke zorgverzekeraar de zwangere vrouw verzekerd is, komt een cursus of workshop met titel HypnoBirthing® in aanmerking voor een vergoeding. Deze kan variëren van 50 tot 200 euro. Overige workshops zoals ‘Een goed gesprek’ of ‘Geboortevoorkeuren’ worden op de factuur niet vermeld als een dienst vanuit de officiële HypnoBirthing® methode, waardoor er mogelijk geen vergoeding wordt uitgekeerd door de zorgverzekeraar.

Algemene voorwaarden ééndaagse cursus Zen & Zelfverzekerd Zwanger

Deelname is gegarandeerd als de deelnemer uiterlijk één week voorafgaand aan de cursus het volledige deelnamebedrag heeft betaald en haar NAW gegevens heeft doorgegeven aan de organisatie.

Deze cursus heeft doorgang bij minimaal vijf deelnemers. Annulering door organisatie (A. Janssen en J. van Strijp) kan tot drie dagen voorafgaand aan de cursusdag. Deelnemers worden hierover telefonisch en schriftelijk geïnformeerd.

Deelnemers kunnen tot uiterlijk vijf dagen voorafgaand aan de cursusdag annuleren. Voor beide partijen geldt dan volledige restitutie van het deelnamebedrag. Deelnemer kan ook kiezen voor deelname op een andere datum of om het deelnamebedrag in te leggen voor een andere cursus/workshop van de organisatie.