Doula diensten

Op de pagina van Doula Den Bosch vind je informatie over de doula diensten. De doula is Joke van Strijp, de cursusleidster van HynoBirthing Den Bosch. Er zijn mogelijkheden voor zowel diensten als geboortedoula of postpartum doula.

“Twijfel je of een doula bij jou/jullie past? Heb je er wel een nodig? Vaak is het echter niet een kwestie van ‘een doula nodig hebben’, maar een kwestie van ‘jezelf een doula gunnen’! Een doula kan namelijk een fantastische bijdrage leveren aan het geboorteproces, de voorbereidingen hierop en de periode erna. De doula is de ‘plus-factor’, de toegevoegde waarde die er volledig en alleen voor jou (en eventueel je partner) is om jou zowel fysiek als mentaal te ondersteunen. Benieuwd hoe dit werkt? Lees dan verder!

Er wordt weleens gesproken van ‘het doula-effect’. Studies, onderzoek en vooral ervaringen die aantonen dat de aanwezigheid van een geboortedoula gedurende het geboorteproces aantoonbaar positieve uitkomsten heeft voor zowel de aanstaande moeder/ouders als de baby.

Noem de uitkomst van dit doula-effect dan ‘beter, voorspoediger, soepeler, sneller, fijner’ of wat je wil. Het is vooral terug te zien in het feit dat er minder interventies zijn tijdens het geboorteproces en dat er minder gebruik wordt gemaakt van synthetische pijnbestrijding. Dit heeft een oorzaak, het gebeurt niet geheel vanzelf. Het gaat er namelijk ook om dat de barende vrouw en de partner zichzelf goed gesteund voelden tijdens de gehele geboorte, van begin tot eind. Daarom verloopt de geboorte grotendeels zo, zoals zij zoals zij zich hadden voorbereid. En als het anders ging, dan konden de aanstaande ouders daar ook mee om gaan omdat zij goed geïnformeerd waren over de mogelijke wendingen in een geboorteproces en alle keuzes die hierin gemaakt kunnen worden.  En dat zij zich gehoord voelden door hun zorgverleners, ook heel belangrijk.

Dit, het doula-effect is. wat ik, als Doula Den Bosch,  jullie als aanstaande ouders ook wens. Of jou, als alleenstaande aanstaande moeder. Want juist voor diegene die zonder vaste liefdespartner een kindje op de wereld gaan zitten, kan de aanwezigheid van een doula van grote waarde zijn.

Begeleiding en ondersteuning

Los van het bovengenoemde doula-effect kan de geboortedoula een continue begeleiding bieden in het geboorteproces. Waar een verloskundige kan komen en ook weer kan gaan, zolang haar aanwezigheid niet noodzakelijk is, blijft de doula de hele tijd bij jou of jullie vanaf het moment dat jij het aangeeft.

In het geboorteproces kan de doula ondersteunen in praktische zaken zoals het verzorgen van eten en drinken, foto’s maken, ontvangen van de kraamzorg, klaarleggen van kleding en het vullen van het geboortebad. In het ziekenhuis is de doula bekend met de daar geldende gebruiken en protocollen. Indien nodig kan zij (soms letterlijk) een vertaalslag doen van de zorgverlener naar de barende vrouw en haar partner.

Ook kan de doula zorgen voor meer comfort en zelf pijnverlichting door: acupressuur of massage van hoofd, voeten of rug aan te bieden. Zij kan voorstellen om andere houdingen aan te nemen om de weeën beter te benutten.  Zij kan door middel van de Rebozo doek de spieren en banden van de buik en heupen laten ontspannen zodat er wederom minder pijnbeleving is en de geboorte soepeler kan verlopen. En zo heeft de doula nog veel meer ‘tools’ en trucjes om de barende vrouw te ondersteunen in het geboorteproces.

De doula is nooit in plaats van de man/partner, tenzij deze geheel afwezig is. Zij staat in principe naast de partner en de vrouw en weet hen juist nader tot elkaar te brengen en partner ook een duidelijke rol te geven, als daar behoefte aan is.

In het voortraject, dus voor de feitelijke geboorte van de baby, neemt de geboortedoula ruim de tijd om de aanstaande ouders en hun wensen en behoeften te leren kennen. Er zijn minimaal twee afspraken waarin we samen de geboortevoorkeuren verkennen en ook elkaar leren kennen. Dit is belangrijk omdat je op deze manier gewend raakt aan elkaar aanwezigheid en je zowel verbaal als non-verbale communicatie op elkaar kan afstemmen. De doula kan ook meegaan naar een afspraak met de verloskundige, gynaecoloog in het ziekenhuis of zwangerschapscursus.

De postnatale/postpartum doula is een ondersteuning voor de nieuwe moeder en haar gezin in de eerste periode na de geboorte. Zij kan huishoudelijke taken verrichten zoals het verzorgen van voedzame, herstellende maaltijden en dranken of het doen van een boodschap. Vooral kan zij de moeder ondersteunen in haar kraamtijd door haar rust, tijd en comfort te geven. Denk hierbij aan massage, een goed gesprek of een sluitingsritueel ruim na de geboorte.

De postpartum doula  kan ondersteunen bij de borstvoeding, vragen over het nieuwe moederschap en adviseren in de mogelijkheden voor het dragen van de baby. Een postpartum/postnatale doula kan ook een mooi sluitingsritueel uitvoeren waarbij de zwangerschap, geboorte en kraamtijd ritueel wordt afgesloten door middel van een aantal handelingen die de nieuwe moeder bekrachtigen en bedanken.

 

Gun jezelf een doula

Kortom, een doula is niet iemand die je betrekt bij je geboorteproces of je kraamtijd omdat je zelf iets niét kan. Je vraagt haar juist voor begeleiding of ter ondersteuning, zodat je zelf heel goed kan doen waar jij behoefte aan hebt. Zodat jij daarvoor alle ruimte en tijd krijgt en hierin gehoord en ondersteund wordt. De doula is er voor jou, jij gunt het jezelf. Een geboorte of postnatale doula inhuren is dus ook geen teken van zwakte, maar juist een uiting van het opkomen voor jezelf, jouw wensen en behoeften!”