Hannah & Koen – eerste kindje – HypnoBirthing groepscursus

Dit vonden we het meest waardevol uit de cursus:

Leren over het geboorteproces en daarop een positieve kijk ontwikkelen, technieken om te ontspannen / ontspannen te blijven, hoe de partner kan ondersteunen. De oefening over de beperkende gedachten vonden we ook heel waardevol, met name ook om deze met elkaar te bespreken. Bovenal heeft de cursus ons het vertrouwen gegeven om voor een thuisgeboorte te gaan.

Dit verwachten we het meeste te gaan toepassen:

Light touch massage, ademhalingstechnieken, ontspanningsoefeningen (met name bodyscan, regenboog, ontspannen van gezicht). Ik zit ook veel regelmatiger op de bal na deze cursus 🙂

Sterke punten van de cursusleidster:

Heel duidelijk in de communicatie en verwachtingen naar de deelnemers toe. Prettige manier van informatie overbrengen: nuchter en met humor. Staat open voor feedback en vraagt hier actief om. Laat veel ruimte voor vragen en eigen inbreng cursusdeelnemers.